Statsministeren opplever samarbeidet med innvandrergruppene som godt

foto