Av: Harald Skotheim

Kollisjon ved Molde ferjekai - store materielle skader