Kina støtter russiskledet intervensjon i Kasakhstan

foto