Helseministeren: Samarbeidet mellom helsevesen og politi skal evalueres