Regjeringa grunngir ønsket om nedleggelse med økonomi, og at Eldreombudet sine oppgaver allerede blir dekka av andre ombud og instanser.

– Dette var veldig uventa, vi fikk ingen signaler før vi ble orientert av statsråden, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til Sunnmørsposten.

Eldreombudet ble vedtatt i Stortinget i juni 2020, og i juli samme år så det dagens lys. I oppstartsfasen har fem personer jobba for de eldres interesser i samfunnet fra Ålesund.

– Tilbakemeldingene vi får er at Eldreombudet trengs. Det samme argumentet gjelder jo for Barneombudet også: Svært mange aktører i samfunnet har ansvar for barns interesser, men Barneombudet er en viktig pådriver, akkurat som Eldreombudet er for eldre sine interesser, sier Jacobsen.

– Den mest eldrefiendtlige regjeringa vi har hatt

Frp-leder Sylvi Listhaug var sentral i etableringa av Eldreombudet for to år siden, i jobben som eldre- og folkehelseminister i 2019. Nå raser hun mot avgjørelsen:

– Dette er nok et angrep på eldre sine rettigheter fra den mest eldrefiendtlige regjeringa vi har hatt.

foto
Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB

Til Sunnmørsposten utdyper Listhaug:

– Vi var i et møte med Bente Lund Jacobsen for noen dager siden, hvor hun fortalte at det var stor pågang fra eldre og pårørende. Hun sa at det legges ned sykehjemsplasser og at tilbudet mange steder blir dårligere, sier Frp-lederen.

– I en sånn situasjon trenger man Eldreombudet mer, ikke at det legges ned.

Gir ikke opp

Regjeringas ønske er at Eldreombudet avvikles med virkning fra 1. juli neste år, og at det allerede i år blir en million kroner mindre i bevilgning.

Mindretallsregjeringa må ha støtte av parti på Stortinget for å få vedtatt budsjettet sitt.

– Vi gir ikke opp. Nå skal vi jobbe opp mot politikerne for at Eldreombudet skal fortsette å bestå, varsler Bente Lund Jacobsen.

foto
Jacobsen varsler at hun vil kjempe videre for arbeidsplassen. Foto: Barbara Radecka

– Jeg vil blant annet henvende meg til partiene på Stortinget, som enstemmig vedtok å opprette et eldreombud i 2020. Siste ord er ikke sagt, for det er i statsbudsjettet bevilgninga vår blir vedtatt, og oppgavene våre er bestemt i en egen lov vedtatt av Stortinget.

KrF-leder Olaug Bollestad varsler allerede støtte til Eldreombudet. Partiet satt i regjeringa som innførte ordninga.

– De eldre fortjener en talsperson, dette er en hån mot de eldre, sier Bollestad.

Høyre mener Eldreombudet må videreføres. Stortingsrepresentant Helge Orten mener dette går inn i et mønster, hvor statlige arbeidsplasser i distriktene nedprioriteres av regjeringa:

– Først la de ned Eksportstrategirådet og deretter dette. Det er to statlige ombud og etater som ble forsøkt etablert utafor Oslo. Det er veldig overraskende siden Senterpartiet tidligere har lovet å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Pensjonistforbundet: – Et stort sjokk

– Et stort sjokk og en kjempediger skuffelse, sier Anne Lise Hessen Følsvik om nyheten.

foto
Anne Lise Hessen Følsvik i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal. Foto: Ingvild Dverseth Sæter

Hun er leder for Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.

– Vi har kjempa i mange år for å få oppretta Eldreombudet, på samme måte som vi har Barneombudet. Nå har de bare holdt på i to år, med pandemi og det hele. Og så kommer dette forslaget, sier Anne Lise Hessen Følsvik oppgitt.

Hun har sjøl bakgrunn fra Senterpartiet.

– Jeg vil håpe at når denne saken kommer til Stortinget, er det såpass mange fornuftige folk der at det blir omgjort.