Tredjekvartalsresultatet er 44 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

– Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, heter det i en børsmelding.

I forrige uke sendte selskapet ut permitteringsvarsel til 339 ansatte, noe som ble begrunnet med regjeringens forslag om grunnrenteskatt på laks.

I børsmeldingen går konsernleder Henning Beltestad hardt ut mot den omstridte skatten. Han skriver at forslaget vil ha betydelige langsiktige negative konsekvenser for Lerøy og næringen.

– Konsekvensene er svært alvorlige for Lerøy og våre ansatte, og vår forventning er at implementering av forslaget utsettes slik at en grundig høringsrunde kan gjennomføres med påfølgende behandling og brede forlik i Stortinget, sier Beltestad.

Stiller seg spørrende

Etter at regjeringen i september foreslo en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen fra nyåret, har flere lakseselskaper varslet permitteringer.

I tillegg til Lerøy varslet også Romsdal Processing i forrige uke at de kanskje må permittere 94 ansatte og innleide.

Mandag varslet Salmar at de har sendt permitteringsvarsel til 851 ansatte. Selskapet hevder den nye grunnrenteskatten vil tredoble beskatningen av produksjon av laks i Norge hvis den blir vedtatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stiller seg spørrende til begrunnelsen oppdrettsselskaper som Salmar og Lerøy gir for å sende ut permitteringsvarsler til over tusen ansatte.

Vil møte næringen fredag

– Det er viktig å få fram at regjeringen ikke har foreslått grunnrenteskatt på den delen av næringen som det nå varsles permitteringer i. Det er ikke foreslått grunnrenteskatt på foredling, sa finansministeren til NTB mandag.

Den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruksnæringen gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret og er satt til 40 prosent. Den skal gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner i skatteinntekter årlig. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene må betale.

Mandag sa Vedum til NRK at han vil invitere de fem-seks største oppdrettsselskapene til Finansdepartementet fredag denne uken for å snakke om forlaget om grunnrenteskatt.

– De kommer til å få grunnrenteskatt, de må betale mer. Men de skal selvfølgelig ikke skatte av inntekter de ikke har. De må bidra mer tilbake til kysten, sa Vedum.