Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose mot covid-19