Vegdirektoratet: Abonnement på bompengebrikke er ikke tillatt