Nødhjelp når fram til befolkningen i Nord-Mali

foto