FN krever uavhengig granskning etter Mursis død

foto