Se tabell nederst: Slik vil omsorgsbyrden bli i kommunene på Nordvestlandet.

1,4 mill. eldre

I dag er det 875.000 personer i Norge som har fylt 65 år. I 2040 beregner forskerne at det vil være 1,4 millioner. Befolkningen i Norge vil bli eldre og eldre fram mot 2040, og den det såkalte omsorgsbyrden, som er antall personer over 65 år per person i alderen 20-64, vil bli høgere. Demografene og statistikerne i SSB har regnet seg fram til store geografiske variasjoner i aldringsmønsteret. Særlig stor er forskjellene mellom byer og mindre sentrale strøk. Befolkningen i byene vil bli yngst, og aldringen i mindre sentrale kommuner forsterkes av fraflytting, spesielt av yngre kvinner.

Statistisk sentralbyrå har gjort framskrivinger på kommunenivå, og tallene som vi gjengir her er den såkalte omsorgsbyrden i 2040, med dagens verdi i parentes. Omsorgsbyrden er å forstå som hvor mange eldre over 65 det er per person i yrkesaktiv alder 20–64 år.