Full forvirring om skoleprioritering i fylket

foto
Det er vanskelig for fylkespolitikerne å enes om Ålesund videregående skole bør prioriteres eller ikke de neste årene. Foto: Roger Engvik