Område avsperret i Kristiansund etter mulig granatfunn

foto