Kjøpte skole nesten to millioner over takst – dette skal de bruke den til