foto
Viktig oppdrag: Her står Erlend Kvalsvik (t.v.) og Lars Atle Vågen, høvesvis Vessel Manager i Solstad Offshore og prosjektleiar i Ulmatec, på helikopterdekket til kjempeskipet Normand Maximus. Fartøyet er for tida inne for mobilisering på servicebasen til Ulmatec på Raffelneset, og er det lengste skipet som har vore fortøydd ved kaia. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Vi blei med om bord i kolossen på servicebasen