For ni måneder siden foreslo Pensjonsutvalget omfattende endringer i pensjonssystemet, og nå i vår skulle regjeringen følge opp med en stortingsmelding om pensjon.

I utredningen fra Pensjonsutvalget ble det foreslått å ta grep slik at uføre og minstepensjonister ikke skulle bli pensjonstapere. Siden har regjeringen jobbet med sin oppfølging. Stortingsmeldingen kommer ikke i vår, som lovet, men blir utsatt til over sommeren, melder NRK.

– Vi rekker ikke å bli helt ferdig på denne siden av sommeren, sier statssekretær Tomas Norvoll (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Stortinget må få så oppdaterte beregninger som mulig når de skal behandle saken, understreker han.

– Helt konkret dreier det seg om at vi må innarbeide nye befolkningsfremskrivninger i beregningene. Dette tar tid, sier Norvoll.

Det er over én million pensjonister i Norge, og regjeringen ønsker et bredt pensjonsforlik. Torsdag skal arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) drøfte pensjon med de parlamentariske lederne.

Norvoll lover at saken vil bli behandlet i Stortinget før jul.