Anleggsmaskiner skal bedre søkeforholdene etter ulykken i Kvam

foto