Av: Eirik Meling

Føreslår Ulstein til nestleiar i KrF