Foreslår ett års utset­telse for sjuke­husene i Møre og Romsdal