Tilbake til normalen: Boligåret 2023 vil ligne 2019, tror meglere

foto