Råkøyrde på Ørskogfjellet – no må dei møte i retten