Norske kommunar skal busette 35.000 flyktningar. Ålesund tar imot færre enn dei blir bedt om

foto