Planane til Flakk Gruppen er klare: – Gondolbana kan gi 75 nye arbeidsplassar