Fekk fengselsstraff for å ha kjøpt 40.000 smuglarsigarettar