Joe Biden sier han vil lede USA ut av mørket

foto