Vestafrikanske land med klare krav til Malis kuppmakere

foto