Av: Karl Petter Løvoll

Varebil hadde 200 kilo overlast