Av: Sunniva Bøthun og Per Ove Stige

Bytter vann- og avløpsledninger i Ålesund sentrum

foto
Arbeidet med bytte av vann- og avløpsledninger rammer østligste delen av Parkgata, og et stykke opp i Grensegata. Foto: Staale Wattø