Av:
  • Camilla Hjelmeseth,
  • Lene Flataker
  • og Line Helgesen

Ferjer slit med å legge til i vinden – samband mellombels innstilt

Foto: Staale Wattø