En ekspertgruppe peker på at fagmiljøene i både Ålesund og Trondheim er små, og at fagmiljøet vil bli styrket om avdelingene blir slått sammen til en avdeling. Det ønsker ikke flertallet på fylkestinget.

– Fylkestinget finner det uakseptabelt at deler av dette tilbudet igjen er aktuelt å sentralisere til Trondheim, heter det i en uttalelse fra Fylkestinget.

Se også: Arrangerer støttetog

Fylkespolitikerne mener dette vil svekke fagmiljøet i Ålesund, selv om det kun er snakk om seks til sju barn hvert år.

Samme kvalitet

– Fagmiljøet i Ålesund er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Fylkestinget krever derfor at Helse Midt Norge RHF tar vare på fagmiljøet på neonatalavdelingen ved sjukehuset i Ålesund, heter det i uttalelsen fra flertallet i fylkestinget.

Der det også pekes på at fylket opplever at helseforetaket for fylket mister oppgave til St. Olav uten at det overføres oppgaver motsatt vei noe som gjør at det omtrent ikke finnes regionale funksjoner ved sjukehusa i fylket.

– Det er ingen forskjeller på kvaliteten på det som gjøres i Ålesund i forhold til på St. Olav. Det fastslår ekspertgruppa. Vi må stå opp når vi mister viktige funksjoner til St. Olav, påpeker Aps Eva Vinje Aurdal.

Noen få stemte imot

Ålesund-ordføreren mener dette må bekymre fylkespolitikerne, men Nordmørslistas Mette Belden, inntok samme standpunkt som barnelege Anna Owczarz ved sjukehuset i Kristiansund.

– Det er en litt vanskelig sak. Det er de mest ekstremt tidlig fødte barna. Det er ikke en sak om nedlegging av barneavdelingen i Ålesund som vi ville vært sterkt imot. Jeg har vanskelig for å støtte en uttalelse der vi kan skje tar fra barna den beste medisinske behandlingen de kan få, påpekte Belden.

Gunn Berit Gjerde (V) var initiativtaker til uttalelsen.

– Det er et tilbud som smuldrer bort og det må vi passe på. Det er ikke slik at de er flinkere i Trondheim eller Oslo. KrF støtter denne uttalelsen, sa Randi Walderhaug Frisvoll.

Bjarne Elde fra Kristiansund Ap pekte på at dette er en politisk uttalelse og at det derfor er riktig å støtte uttalelsen.

– Dette er ikke en faglig uttalelse, men en sjukehuspolitisk uttalelse. Derfor støtter vi den, påpekte Elde.