Syrias opprørere krever makt i Nasjonalkoalisjonen