Begrunnelsen er behov for ekstra beskyttelse av verdensarvområdene.

– Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag fra meg å utarbeide de konkrete tiltakene. Den rapporten regner jeg å få til våren neste år og vi kan da sette i verk tiltakene fra 1 januar 2019, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Sunnmørsposten.

– Jeg har i dag sendt Sjøfartsdirektoratet et ekstra oppdrag og bedt komme opp med forslag på hvordan vi kan stramme inn reglene for utslipp av kloakk og gråvann cruiseskipene, sier Helgesen.

Spørretimen

Det var SV Lars Haltbrekken som tok dette opp i Stortingets spørretime.

I dag er Norge et av få land som tillater utslipp av kloakk så lenge skipet er 300 meter fra land. De fleste andre land har krav om at båtene minimum må være 12 nautiske mil fra land for å slippe ut kloakk.

foto
Krav Klima- og miljøminister Vidar Helgesen lager nå egen og strengere klimaregler for skip som vil seile inn Geirangerfjorden.

– Jeg regner med at med de tiltakene vi setter i verk fra 2019 så vil vi føre til at de mest forurensende cruiseskipene ikke vil kunne seile inn Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, sier Helgesen.

At det nå kun er disse to fjorden det er snakk om begrunner Helgesen med behovet for å ta spesielt hensyn til våre forpliktelser i forhold til verdensarvstatusen som de har.

– Utgangspunktet for dette er å skjerme verdensarvfjordene. Vi ser at cruisetrafikken øker sterkt og skaper forurensing både til sjø og luft og vi starter nå med tiltak rettet mot verdensarvområdet, sier Helgesen.

Nullutslipp

Haltbrekken ønsket å vite om miljøvernministeren ville innføre nullutslipskrav i disse fjordene. Det mener Helgesen ikke er praktisk mulig på kort sikt.

– Vi innfører en rekke nye miljøkrav, men nullutslipp ligger ikke i det oppdraget vi har gitt Sjøfartsdirektoratet.

Dyrt og lite effektivt: Olje- og energiministeren avviser landstrøm for cruiseskip

Haltbrekken mener særlig at det å få slutt på at skipene kan slippe ut kloakk så nært land som 300 meter, er et svært viktig tiltak.

– At miljøvernministeren nå griper tak i dette er helt nytt og veldig bra, sier Haltbrekken.