– Vi har ikke noen grunn til å være spesielt stolte.

Det sier Lene Buhl-Mortensen, forsker ved Havforskningsinstituttet. Hun er en av forskerne som har analysert mengdene med søppel på havbunnen i Barentshavet og langs Norskekysten. Sammenlignet med lignende analyser fra andre europeiske farvann kommer ikke Norge spesielt godt ut.

Ifølge den ferske studien er antall «søppelbiter» i Norskehavet beregnet til 30 millioner, noe som tilsvarer 23.000 tonn.

I Barentshavet skal det være 100 millioner søppelbiter, eller 79.000 tonn.

– Til tross for at vi er få mennesker bruker vi havet mye. Da blirdet en hel del søppel.

– Ekstremt mye utenfor Møre

– På de stedene vi finner mer, sånn som på Mørekysten, er verdiene minst like høye som de største tetthetene av søppel som er målt i andre europeiske farvann, sier Buhl-Mortensen.

Enkelte steder noterte forskerne opp til 6.000 søppelobservasjoner per km².

– Dette er ekstremt mye. Til sammenligning er det vanlig å få 230 søppelobservasjoner per km² på kontinentalsokkelområder i Europa, sier forskeren.

Blant annet ble slike verdier målt på kysten nær Godøy.

foto
Eksempler Eksempler på vanlig søppel funnet på havbunnen: A-C: plasthanske, garn som sitter fast i korallrev og trålwire, D: drikkekartong med plastfôring, E-G: plastpose, pakkebånd i korallrev og søppelsekk. Foto: MAREANO

Fiskeutstyr

Plasthansker, vaiere og «spøkelsesgarn» som fisker i årevis er noe av det vi har etterlatt oss i store mengder på bunnen.

– Det meste er gammelt fiskeutstyr, men det ikke er så mye plast. Plast har lettere for å bli tatt av havstrømmene, og flyter i stedet inn på land. Da blir plasten veldig synlig. Mens søppelet på bunnen ser jo ingen.

Selv om fiskere kan være uheldige og miste fiskeutstyr tror ikke forskeren at alt skyldes slike uhell.

– At det blir så mye mer søppel når du kommer nærmere store fiskehavner, viser at det nok har vært en lei tradisjon for å kvitte seg med redskaper på veg inn, sier Buhl-Mortensen, som understreker at hun ikke kjenner til hvor gammelt søppelet er.

Hoper seg opp

Forskerne har også sett på hvor søppelet i havetsamler seg opp, og funnet opphopninger av søppel i enkeltelandskapstyper på havbunnen.

– Spesielt i dype daler og ravinerblir avfallet liggende uten at det blir fraktet videre medstrømmene, sier Buhl-Mortensen.

foto
Kartlegging Bunnkartleggingsprosjektet Mareano jobber bl.a. med å registrere søppel på havbunnen. Foto: MAREANO

Også i fjorder var det mer søppel.

1.800 videoopptak

Den ferske publikasjonen er basert på analyser av videoopptak fra bunnkartleggingsprosjektet MAREANO.

– Videokartleggingen begynte i 2006. Vi har derfor etter hvert fått samla inn vanvittig mye data, sier forskeren.