– Vi må ta flere grep for å snu økonomien, sier adm.dir. Espen Remme i ei melding som ble lagt ut på Helse Møre og Romsdal si nettside torsdag.

Blant anna slår han fast at bemanningsnivået i foretaket må ned på minst samme nivå som i 2015.

De ansatte er spente på hvordan tiltakene vil slå ut:

Møte mandag

– Vi skal ha et møte med direktøren på mandag. Der regner jeg med at vi får ei nærmere orientering, sier Shruti Sharma, foretakstillitsvalgt og representant for Yngre legers forening.

Sharma arbeider selv ved sjukehuset i Ålesund.

– Frykter dere nye kutt?

Hun legger til at det er beklagelig at helseforetaket har så dårlig økonomi, og at den er blitt forverra de siste månedene.

Det som igjen har fått alarmklokkene til å ringe i helseforetaket er tallene for juni og juli som nå er klare.

Helseforetaket opplyser at resultatet i juni var 15,9 millioner dårligere enn kravet, og at det i juli var hele 19,8 millioner kroner bak kravet.

På nettsida si skriver helseforetaket videre at trenden med økte kostnader knytta til medikament har fortsatt i sommermånedene.

– Det er viktig å stoppe kostnadsutviklinga så raskt som mulig, og det er innenfor lønnsområdet vi først og fremst intensiverer tiltaka nå, uttaler adm.dir. Espen Remme.

Han legger til at helseforetaket vil gå enda tidligere inn for å sikre omstilling i de enhetene som har størst utfordringer. Men samtidig vil man holde fram med de tiltakene som ble skissert før sommerferien.

Innsatsteam

Helseforetaket vil opprette et økonomisk innsatsteam som blir satt inn som strakstiltak med månedlig oppfølging av hver eneste klinikk.

Dessuten varsler helseforetaket at det blir innført skriftlige lederavtaler på alle nivå.

I tillegg til møtet med adm.dir. Espen Remme mandag, skal Legeforeningen i Møre og Romsdal ha årsmøte i Molde på onsdag der den forverra situasjonen i helseforetaket er et naturlig tema å ta opp.

Molde-ordføreren: - Vi utfordrer ikke barneavdelingen i Ålesund