Heimevern på knekkpunktet

foto
<strong>HV-sjef:</strong> Da oberstløytnant Per Olav Vaagland overtok kommandoen for HV-11 i 2013, spådde han en lys framtid for heimevernsdistriktet. Nå ser horisonten atskillig mørkere ut, for den eneste gjenværende forsvarsmakten heri fylket. Forsvarssjefens forslag innebærer store kutt og en halvering av antall HV-soldater i hele Sør-Norge. Foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø