Dette innebærer at Norge og EU er enige om et kvotebytte og adgang til å fiske i hverandres soner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet. Det er selvsagt viktig for oss å få disse avtalene på plass, og helst skulle jeg gjerne ha sett at vi greide å komme i mål for mange uker siden, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Forhandlingene med EU har pågått siden oktober.

– Med kvotebyttet på plass, kan norske fiskere starte å fiske på kvotene vi har byttet til oss som reker, blåkveite og uer ved Grønland, og kolmule i EU-sonen, sier Skjæran.

I bytteavtalen har EU fått en torskekvote i Barentshavet på .9150 tonn.