Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

foto
Olav Rommetveit er administerande direktør i Zephyr AS. Som utbyggar er dei ein part i rettssaka som startar i Sunnmøre tingrett neste veke. Foto: Zephyr