Ulykkesveien i Sogn brukes ofte av tunge kjøretøy

foto