Laila Brenden slipper ny historisk roman til høsten