Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til NRK at verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, og at vi må ta vare på dem. Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et regelverk for skipstrafikken i fjordene for å få ned nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.

Da kan halvparten av dagens cruiseskip bli stengt ute, ifølge en kartlegging fra departementet.

- Mange av cruiseskipene stiller ikke moderne miljøkrav, og dette vil bety at noen rederier må bytte ut skipene hvis de vil slippe inn i norske fjorder, sier Helgesen til NRK.

Sjøfartsdirektoratet må innen utgangen av neste år få på plass et regelverk, og det vil bety at det kan bli langt færre cruiseturister i verdensarvfjordene sommeren 2019.

Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseskipene. Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona sier til NRK at han mener at Norge må tørre å stille krav til de som besøker oss.

– Vi kan risikere å miste verdensarvstatusen, og da mister vi også forretningsgrunnlaget i disse områdene, sier Paulsen.