Ekstremværet Tor vil smelle til litt før

foto
Illustrasjon fra Kråkenes fyr i Vågsøy.