Av: Harald Skotheim

Ferjesamband var innstilt på grunn av værforhold