Rødt kritiserer SV for manglende feriepenge-krav

foto