Pasienter blir liggende på sjukehus fordi Ålesund kommune ikke greier å ta unna – frykter problemer i sommer

foto