Rapport: Solnørvassdraget bør få utvikle seg utan inngrep

foto