Av: Harald Skotheim og Torbjørn Eidhammer

Ferje ute av drift på Solavågen - Festøy

foto
Helse Møre og Romsdal opplyser til Sunnmørsposten at det ikke er pasient i ambulansen som er om bord i ferja Foto: Thomas Sætre