700 sauer og geiter oppfordret folk til å vaksinere seg i Tyskland

foto