– Det er kjempealvorleg at vaksne går ut mot ungdomen på den måten

foto