Utvalg foreslår forenkling av bistandsinstruksen

foto