Statoil evakuerer oljesandområde på grunn av brann